Organisering av VRI 3

VRI3 Innlandet ledes av Fylkesdirektør i Hedmark fylkeskommune Hanne Varhaug Søberg og styringsgruppen.

Prosjektleder for VRI3 Innlandet er Per Olav Lund fra Østlandsforskning.

Hvert satsningsområde har sin delprosjektleder som samarbeider med kompetansemeglere innen fagfeltet for å skape kontakt mellom bedrift og forskningsmiljø. Se Hvem er vi for kontaktinfo. Følg også med på vår Facebookside.

Medlemmer av styringsgruppen i VRI3 Innlandet:

Observatører:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Samarbeidspartnere: Østlandsforskning, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark Tretorget og Sintef
Finansiering av prosjektet: Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune  og Norges forskningsråd
Prosjektperiode: 2013-2017