Bioøkonomi

Et av satsningsområdene i VRi 3 er bioøkonomi. VRI3 har som mål å bidra til en forbedret og optimal anvendelse av ressursene i de skogbaserte næringer i Innlandet.

Delprosjektet ledes av Østlandsforskning. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Gjøvik er sammen med flere bedrifter involvert i satsningen. Målet er å videreutvikle miljøene innen skog- og treindustri ved hjelp av forskningsmijøene. Prosjekter kan hjelpe bedriftene til å finne nye innovative løsninger som kan lette deres produksjon og føre til nye løsninger. Bioøkonomisatsingen har en egen nettside som heter www.bioenergiforskning.org

oyer-skogressurser-e-moe.jpg

Kontakt:
Delprosjektleder Merethe Lerfald, Østlandsforskning
Telefon: 916 35 099, E-post: merethe.lerfald@ostforsk.no