Om VRI Innlandet

VRI Innlandet er inne i sin tredje og siste periode med varighet fra 2013 til 2017. Målet for VRI3 er å danne grunnlag for videreutvikling av innlandet som en innovativ region med bruk av kompetanse nasjonalt og internasjonalt.

VRI3 finansieres av Norges Forskningsråd,  Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune, samt egeninnsats fra samarbeidspartnerne.

Samarbeidspartnere i VRI 3 er  Østlandsforskning, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Sintef

Visjonen for VRI3 Innlandet er å utvikle et mer dynamisk, innovativt og verdiskapende Innland. For mer detaljer om hvordan din bedrift eller forskningsmiljø kan delta, ta kontakt med delprosjektledere eller kompetansemeglere innen ditt aktuelle satsningsområde; reiseliv eller bioøkonomi.