Om VRI

Programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) er Forskningsrådets hovedsatsning på forskning og innovasjon i norske regioner. VRI skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom regional samhandling og en forsterket FoU-innsats i og for regionene. Programmet er tiårig i perioden 2007-2017. Det er etablert 15 regionale VRI-prosjekter.

VRI er en arena for bedrifter og forskere der nye ideer kan skapes. Programmet skal legge til rette for at bedrifter kan dra nytte av kompetanse fra forskningsmiljøene for å utvikle sine ideer videre. Det gis støtte til bedriftsprosjekter, kompetansemegling og personmobilitet. Bedriftsprosjekter søkes av bedriften med utgangspunkt i en utfordring de trenger hjelp til å løse. Kompetansemgleren bidrar til å knytte bedriften til et forskningsmiljø for å inkludere den  kompetansen det er behov for i prosjektet. Forskere og studenter kan også utveksle erfaring med hverandre gjennom personmobilitetsprosjekter.

dette er vri