Reiselivs- og opplevelsesnæringene

Reiselivs- og opplevelsesnæringen er en viktig næring for innlandsregionen med store muligheter for samhandling og innovasjon, noe VRI3 har intensjon om å bidra til. Delprosjektet ledes av Høgskolen i Lillehammer i samarbeid med Østlandsforskning. Senter for reiselivsforskning ved Høgskolen i Lillehammer skal være et ressurssenter for å gjøre kontakten mellom bedrifter og forskningsmiljø enklere.

Målet for reiselivssatsningen i VRI3 er å samle aktører og bidra til å løfte regionen videre for å kunne tilpasse seg et reiselivsmarked i endring.

landskap

Delprosjektleder: Monica Adele Breiby, Høgskolen i Lillehammer
Telefon: 61 28 80 54, e-post: monica.breiby@hil.no