Hvem er vi

Prosjektleder VRI3 Innlandet

Per Olav Lund er ansatt som forsker 2 hos Østlandsforskning og har prosjektlederansvaret for VRI 3 Innlandet. Per Olav Lund er siviløkonom med master i offentlig ledelse.

2 Per Olav

Telefon: 61 26 57 00/976 70 711
E-post: pol@ostforsk.no

Delprosjektleder reiselivs – og opplevelsesnæringene

Monica Adele Breiby ved Høgskolen i Lillehammer er delprosjektleder innen reiselivssatsningen.
Hun assisteres av Elisabeth Winther ved HiL

Breiby-Monica-Adele_medium

Monica A. Breiby disputerte for graden Ph.D ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås 15. juni 2015 med avhandlingen «Nature-based tourism and the role of aesthetic dimensions». Prosjektet er en del av det strategiske høgskoleprosjektet «Innovasjon i reiselivsnæringen», og delprosjektet «Markedskunnskap og innovasjon», finansiert av Norges Forskningsråd. Monica har vært ansatt på HiL siden 2008. Tidligere har hun arbeidet som rådgiver i reiselivet, både med private og offentlige aktører. Arbeidsoppgavene har vært prosjektledelse, markedsanalyser og utviklings- og innovasjonsprosesser knyttet til bl.a. opplevelsesbedrifter og reiselivsdestinasjoner.

Telefon: 61 28 80 54
E-post: monica.breiby@hil.no

de9f266d803f7667ee10de8ecd431e1a

Birgitta har lang erfaring innen reiselivsforskning og er ansatt som forsker ved Østlandsforskning. Hun har blant annet jobbet mot samfunnsfaglige problemstillinger rettet mot fritidsboliger, kulturarrangementer og opplevelser i tillegg til reiselivsutvikling generelt.

Telefon: 452 26 928
E-post: birgitta.ericsson@ostforsk.no

Kompetansemegler reiselivs- og opplevelsesnæringene

653cc16a8553b2702fb878a0f5f34c03

Hans Olav Bråtå jobber som forsker ved Østlandsforskning og er tilknyttet gruppen for regional- og næringsutvikling.
Han har jobbet med flere prosjekter innen innovasjon og har hatt mye kontakt med bedrifter.

Telefon: 913 78 131
E-post: hob@ostforsk.no

Delprosjektleder bioøkonomi

17706451e6b85d80f1c9f7089ac06f2f

 Merethe Lerfald ved Østlandsforskning er prosjektleder for satningen innen bioøkonomi.
Merethe har vært involvert i VRI arbeidet tidligere og har fulgt bioøkonomisatsningen tett.
Hun har mange års erfaring fra Østlansforskning som forsker,
og tidligere fra staten gjennom arbeid i SLF og Landbruks- og matdepartementet.

Telefon: 91635099
E-post: merethe.lerfald@ostforsk.no

Kompetansemeglere bioøkonomi

 Ole Bakmann er instituttleder ved Campus Evenstad, Høgskolen i Hedmark. Han jobber blandt annet med næringsutvikling, skog, prosjekt og utviklingsarbeid. Han har god innsikt i ulike problemstillinger innen skogens bioøkonomi og har initiert flere prosjekter.

Telefon: 62430891 Mobil: 47631816
E-post: ole.bakmann@hihm.no 

Bjørn Bergan fra Sintef Raufoss Manufacturing er ansvarlig for kompetansemegling innen  industri og tremekanisk. Leif Estensen fungerer her som en ressursperson.

Telefon: Bjørn Bergan 958 83 636 , Hans Pedersveen 478 44 340
E-post: bjorn.bergan@sintef.no , hans.pedersveen@hig.no

Bengt Hillring er professor ved Høgskolen i Hedmark og jobber med både forskning og undervisning innen bioenergi.
Han er ansvarlig for Albio nettverket som skal være et samlingspunkt for bedrifter og forskningsmiljøer innen bioenergi.

Telefon: +47 62430859
E-post: bengt.hillring@hihm.no