Læring og samhandling

I VRI3  er det stort fokus på tilrettelgging for samarbeid mellom aktørene som er involvert. Det er ønskelig å bygge allianser som kan vare etter endt VRI3 periode. Et av målene i VRI3 er å bidra til å skape gode relasjoner og legge til rette for utvikling og samarbeid.

Det skal skapes møteplasser og arrangeres workshops innen hovedsatsningene bioøkonomi og reiseliv. Det er også et mål å jobbe med markedsføring for å gjøre VRI synlig i hele regionen.

Delprosjektleder: Per Olav Lund
E-post: pol@ostforsk.no