‘Reiseliv og bioøkonomi skal løfte Innlandet’

Reiseliv og bioøkonomi er to av seks områder som skal være med på å løfte Innlandet, ifølge rapporten til Innlandsutvalget som ble presentert tirsdag den 10. november.

Innlandsutvalget ble opprettet av regjeringen i 2013 og skulle se på mulighetene og utfordringer i regionen. Nå foreligger sluttrapporten.

Utvalget mener blant annet at reiseliv og forsknings/utdanningsmiljøet på sektoren bør prioriteres innenfor et ”Forskningsløf Innlandet” og at Senteret for Reiselivsforskning, som ble etablert i VRI-regi, er et bra tiltak.

Innlandet har særlig gode forutsetninger for å ta en nasjonal lederrolle for et grønt skifte, skriver Utvalget, og anbefaler at det etableres et nasjonalt bioøkonomisenter i Innlandet, med medvirkning fra Staten, regionale myndigheter, FoU-miljøene og næringsaktørene.