Effektivisering i Innlandsskogbruket

Skogaktørene i Innlandet kan spare mye på å bedre skogstellet, dyrke fram mer sagtømmer og få tømmeret over på større tømmerbilder. Dette er noen av konklusjonene Østlandsforskning presenterer i rapporten ‘Effektivisering av uttak, omsetning og transport i Innlandsskogbruket’, som kan lastes ned her.

-Pleier du ungskogen riktig, får du mer sagtømmer. Det gir også en lavere driftspris, sier prosjektleder Ivar Stuve til avisa Nationen. Les hele artikkelen her.

-Mindre trestørrelse og lang driftsveg gjør avvirkning i Norge 28 kroner dyrere enn i Sverige, skriver fagbladet Norsk Skogbruk om prosjektet. skriver fagbladet Norsk Skogbruk om prosjektet.

down to earth skog

Rapporten ‘Effektivisering av uttak, omsetning og transport i Innlandsskogbruket’ foreslår tiltak for å forbedre fortjeneste for skognæringen i Innlandet.

Sjusjøen får forskerhjelp

Hvordan kan Destinasjon Sjusjøen bli bedre på salg og markedsføring? Hva hindrer og hva fremmer en profesjonalisering? Nå får Sjusjøen forskerhjelp for å finne ut mer om dette.

Sjusjøen er ett av Norges mest kjente og populære feriesteder og er en del av Norges største hytteområde.  Destinasjonen merker imidlertid økende konkurranse fra andre store destinasjoner i Norge. Samtidig ligger det trolig et stort potensiale for økt verdiskaping som bedriftene kan utnytte ved å bli mer profesjonelle på salg og markedsføring.

Destinasjon Sjusjøen har fått bevilget 120 000 kroner til et forskningsprosjekt for å analysere salg og markedsføring hos bedriftene på Sjusjøen. Det er Førsteamanuensis Randi Bredvold fra Høgskolen i Lillehammer som skal undersøke dette sammen med destinasjonen.

Prosjektet er bevilget fra Norges Forskningsråd som en del av Kompetansemegling Innlandet. Dette er en del av satsingen innen Virkemiddel for regional FoU og Innovasjon (VRI). Ønsker du å vite mer om kompetansemegling innen reiselivsnæringen, ta kontakt med forsker Hans Olav Bråtå ved Østlandsforskning.

Fotot: destinasjon sjusjøen

Fotot: destinasjon sjusjøen