Effektivisering i Innlandsskogbruket

Skogaktørene i Innlandet kan spare mye på å bedre skogstellet, dyrke fram mer sagtømmer og få tømmeret over på større tømmerbilder. Dette er noen av konklusjonene Østlandsforskning presenterer i rapporten ‘Effektivisering av uttak, omsetning og transport i Innlandsskogbruket’, som kan lastes ned her.

-Pleier du ungskogen riktig, får du mer sagtømmer. Det gir også en lavere driftspris, sier prosjektleder Ivar Stuve til avisa Nationen. Les hele artikkelen her.

-Mindre trestørrelse og lang driftsveg gjør avvirkning i Norge 28 kroner dyrere enn i Sverige, skriver fagbladet Norsk Skogbruk om prosjektet. skriver fagbladet Norsk Skogbruk om prosjektet.

down to earth skog

Rapporten ‘Effektivisering av uttak, omsetning og transport i Innlandsskogbruket’ foreslår tiltak for å forbedre fortjeneste for skognæringen i Innlandet.