Forskere på tur med VRI-veteraner

Prosjektleder i VRI3 Innlandet, Per Olav Lund, og delprosjektleder bioøkonomi, Merethe Lerfald, har denne uke vært på tur med to veteraner i kompetansemegling, Leif Estensen (VRI Innlandet) og Terje Bakken (VRI Trøndelag). Estensen og Bakken har tilsammen over 50 års erfaring med kompetansemegling og har vært med i VRI siden starten i 2007.

-Kompetansemeglerne har et bredt nettverk og disse besøkene er veldig nyttige, de gir oss innsikt i og mulighet for å bygge relasjoner med relevante kompetansemiljø, også med tanken på bioøkonomistrategien som vi skal være med på å utvikle for Hedmark og Oppland, sier forsker Merethe Lerfald.

På turneen besøkte forskerne Sintef Byggforsk, Sintef Materialer og Kjemi og Norsk Treteknisk Institutt i Oslo.

 

besøk sintef material kjemi

Besøk Sintef Material og Kjemi. Bilde: Merethe Lerfald

BEsøk Sintef Byggforsk

Kompetansemeglere på turné. Et lærerikt besøk hos Sintef Byggforsk. Bilde: Merethe Lerfald

Reklamer

Benchmarking Reiseliv Innlandet er ferdig

I forbindelse med VRI-prosjektet ‘Benchmarking reiseliv Innlandet’ har Østlandsforskning gjort en såkalt ‘performance benchmark’ av reiselivet i Innlandet, og sammenliknet destinasjonene i området med andre relevante destinasjoner.

Statistikken viser at Innlandets reiselivsdestinasjoner øker i antall fritidsboliger, verdiskapning og heisomsetning. Videre har sysselsettingen og detaljhandelen har holdt seg stabil, mens Innlandet – sammenliknet med benchpartnerdestinasjonene i Norge – har en nedgang i antall overnattinger.

Benchmarkingen tar for seg Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Trysil, Lillehammer-, Gjøvik-, Hamar- og Elverumsregionene og sammenlikner dem med tre andre norske destinasjoner (Hallingdal, Voss og Kristiansand) og tre utenlandske (Åre, Innsbruck og Whistler).  Resultatene er basert på offisielle tall fra perioden 2009-2013/14.

Prosjektleder Birgitta Ericsson ser på benchmarkingsrapporten som første steg i et prosjekt som kan hjelpe destinasjonene å bli bedre: -Her blir statistikken brukt for å identifisere forskjeller. Det neste er ‘bench learning’, der vi analyserer konkurrentene og lærer av dem.

Planen er å sette i gang neste fase i 2016.figur benchmarking

Ericsson understreker at det er mange svakheter i datamaterialet som kompliserer bildet: -For eksempel har Trysilfjellet Alpin og Hemsedal Skisenter blitt fusjonert, noe som fører til at verdiskapningen for både Hemsedal og Trysil blir registrert på Trysil.

Resultatene av benchmarkingen blir lagt fram i to deler, en hovedrapport som går i dybden og et særtrykk som tar for seg hovedresultatene på ni indikatorer som for eksempel antall sysselsatte, gjestedøgn og heisomsetning.

‘Reiseliv og bioøkonomi skal løfte Innlandet’

Reiseliv og bioøkonomi er to av seks områder som skal være med på å løfte Innlandet, ifølge rapporten til Innlandsutvalget som ble presentert tirsdag den 10. november.

Innlandsutvalget ble opprettet av regjeringen i 2013 og skulle se på mulighetene og utfordringer i regionen. Nå foreligger sluttrapporten.

Utvalget mener blant annet at reiseliv og forsknings/utdanningsmiljøet på sektoren bør prioriteres innenfor et ”Forskningsløf Innlandet” og at Senteret for Reiselivsforskning, som ble etablert i VRI-regi, er et bra tiltak.

Innlandet har særlig gode forutsetninger for å ta en nasjonal lederrolle for et grønt skifte, skriver Utvalget, og anbefaler at det etableres et nasjonalt bioøkonomisenter i Innlandet, med medvirkning fra Staten, regionale myndigheter, FoU-miljøene og næringsaktørene.

VRI Innlandet reiselivs mulighets konferanse 22.10.15

Tor Rullestad, næringssjef, ønsket velkommen til Ringsaker.

Monica Breiby, førsteamanuensis på Høgskolen i Lillehammer, holdt foredrag om den aktiv sansende turist.

Martin Rønningen, prosjektleder i VRI, presenterte mulighetene i VRI Reiseliv.

Else Braseth fra Atlungstad Brenneri fortalte om brenneriets erfaring med VRI.

Elisabeth Frydenlund fra Forskningsrådet presenterte mulighetene i Skattefunn.

Dag Olav Koppervik fra Innovasjon Norge Hedmark fortalte om utviklingsprosjekt for naturbaserte opplevelsesprodukter i Hedmark

Christian Hedløv Engh, direktør i Innovasjon Norge Innlandet, presenterte tjenestetilbudet til reiselivet.

Martine Hårstad fra Visit Jotunheimen presenterte prosjektet bedriftsnettverk Sognefjellet.

Ole Christian Tilset fra Hedmark kunnskapspark lå fram ‘hvordan ta vare på kundene‘ – et bedriftsprosjektet for Simenstads gård.

Trender i Reiselivet

Forskningsresultater fra prosjektet Trender i Reiselivet, finansiert av Regionalt Forskningsfond, ble presentert på VRI mulighetskonferansen 22 oktober.

Martin Rønningen introduserte prosjektets formål:

– Utvikle forskningsbasert kunnskap om reiselivet og trender i innlandets reiseliv

a) Mønstre og tendenser i forbrukeratferd av betydning for innlandets reiseliv

b) Hvordan innlandets reiseliv oppfattes av internasjonale turoperatører, og hvordan kan reiselivsnæringen respondere på dette?

c) Hvordan offentlige virkemidler påvirker utviklingen av innlandets reiseliv.

– Etablere et Senter for Reiselivsforskning i Innlandet:

presentasjon SRF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rønningen spurte så: hva trekker vinterturister til Norge og Lillehammer?

Hans Holmengen holdt et innlegg om destinasjonsutviklingen for Lillehammer 2008-2012

Gudbrand Lien fortalte om snøfrelste gjenbesøkende.

Oddgeir Andersen presenterte hvordan offentlige virkemidler påvirker utviklingen av reiselivet i Innlandet.

mens Birgitta  Ericsson presenterte utenlandske turoperatørens oppfatninger av Innlandet

Vellykket skogdag 2015

Det var en fin dag da Allbio samlet seg hos Stora Enso og Johansen Skogsdrift. skogdag2015.1

Trond Johansen, Johansen skogsdrift og Arild Lindberget forteller om Hera-terminalen, som er Johansen Skogsdrift bioenergiterminal.

skogdag2015.2

Trond Johansen og Arild Lindberget foran innendørslagringa av flis som skal brukes i vinter.

Begge bilder: Bengt Gunnar Hillring