VRI Innlandet reiselivs mulighets konferanse 22.10.15

Tor Rullestad, næringssjef, ønsket velkommen til Ringsaker.

Monica Breiby, førsteamanuensis på Høgskolen i Lillehammer, holdt foredrag om den aktiv sansende turist.

Martin Rønningen, prosjektleder i VRI, presenterte mulighetene i VRI Reiseliv.

Else Braseth fra Atlungstad Brenneri fortalte om brenneriets erfaring med VRI.

Elisabeth Frydenlund fra Forskningsrådet presenterte mulighetene i Skattefunn.

Dag Olav Koppervik fra Innovasjon Norge Hedmark fortalte om utviklingsprosjekt for naturbaserte opplevelsesprodukter i Hedmark

Christian Hedløv Engh, direktør i Innovasjon Norge Innlandet, presenterte tjenestetilbudet til reiselivet.

Martine Hårstad fra Visit Jotunheimen presenterte prosjektet bedriftsnettverk Sognefjellet.

Ole Christian Tilset fra Hedmark kunnskapspark lå fram ‘hvordan ta vare på kundene‘ – et bedriftsprosjektet for Simenstads gård.

Trender i Reiselivet

Forskningsresultater fra prosjektet Trender i Reiselivet, finansiert av Regionalt Forskningsfond, ble presentert på VRI mulighetskonferansen 22 oktober.

Martin Rønningen introduserte prosjektets formål:

– Utvikle forskningsbasert kunnskap om reiselivet og trender i innlandets reiseliv

a) Mønstre og tendenser i forbrukeratferd av betydning for innlandets reiseliv

b) Hvordan innlandets reiseliv oppfattes av internasjonale turoperatører, og hvordan kan reiselivsnæringen respondere på dette?

c) Hvordan offentlige virkemidler påvirker utviklingen av innlandets reiseliv.

– Etablere et Senter for Reiselivsforskning i Innlandet:

presentasjon SRF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rønningen spurte så: hva trekker vinterturister til Norge og Lillehammer?

Hans Holmengen holdt et innlegg om destinasjonsutviklingen for Lillehammer 2008-2012

Gudbrand Lien fortalte om snøfrelste gjenbesøkende.

Oddgeir Andersen presenterte hvordan offentlige virkemidler påvirker utviklingen av reiselivet i Innlandet.

mens Birgitta  Ericsson presenterte utenlandske turoperatørens oppfatninger av Innlandet

Vellykket skogdag 2015

Det var en fin dag da Allbio samlet seg hos Stora Enso og Johansen Skogsdrift. skogdag2015.1

Trond Johansen, Johansen skogsdrift og Arild Lindberget forteller om Hera-terminalen, som er Johansen Skogsdrift bioenergiterminal.

skogdag2015.2

Trond Johansen og Arild Lindberget foran innendørslagringa av flis som skal brukes i vinter.

Begge bilder: Bengt Gunnar Hillring

Konferanse ‘Enda bedre opplevelser’

Hva kan forskningen bidra med for å utvikle reiselivsbedrifter i Hedmark og Oppland? Hvordan kan virkemidlene innen forskning og utvikling (FoU) brukes?

Disse spørsmål står sentrale på Reiselivskonferanse ‘Enda bedre opplevelser’ som arrangeres i Ringsaker den 22.oktober. Arrangøren er VRI Innlandet Reiseliv, Forskningsrådets satsing på Virkemiddel for regional FoU og innovasjon.

Se programmet til VRI_konferansen_2015 .

Bjørkeøl- et eksempel på det VRI kan bidra med

Arthur Bredli går rundt i bjørkeskogen i Espedalen og borrer hull i trærne. Han setter en slange i hullet og lar sevjen piple i kannen. Hjemme på Espedalen Fjellbryggeri, som er en del av Ruten Fjellstue, ligger det 400 liter bjørkesevje i fryseren. Klar for å bruke til ølproduksjonen. Øl skal ha en smak av området det blir brygget i, mender Bredli. Til å videreutvikle dette får han nå hjelp fra en forsker, finansiert av VRI Innlandet.

Han har nemlig brukt bjørkesevje i årevis, men ønsker å lære mer om virkningen og innholdet.

–Dette ølet er vårt flaggskip, så jeg vil vite mest mulig om det, begrunner Bredli. I tillegg til bjørkesevjen bruker han de lokale urtene ryllik og mjødurt til erstatning for humle i signaturølet. Maltøl basert på bjørkesevje og den type urter og resept er ikke kjent fra andre bryggerier i Norge. Mange tar omveien til fjellstua for å smake på hans brygg, som bare serveres her.

–Øl er et tilleggsprodukt som utvikler turistbedriften, det gjør at vi skiller oss ut. Og bjørkeprodukter er fine suvenirer, forteller bryggeren. Sevjen brukes nemlig ikke bare i øl, men også til matlaging og sauser. Fjellstua planlegger å selge det som sirup i små flasker. Bruk av lokale råvarer, nærhet til natur og den lokale historien er en viktig del av bedriftens tilbud og profilering.

Bredli har erfaring med å ha forskere rundt seg. Bryggeren og ølet er med i prosjektet ‘NORSKØL, Norsk malt, humle og urter – smaken av norsk øl’ i regi av Bioforsk. Han er også informant i Fjelløl-prosjektet, der Østlandsforskning og Bioforsk undersøker gamle bryggemåter og øltradisjoner i norske fjellområder.

I et av disse intervjuene fortalte Bredli forsker i Østlandsforskning Hans Olav Bråtå om ønsket sitt om mer kunnskap rundt råvarene. Bråtå informerte Bredli om mulighetene innenfor såkalt kompetansemegling, der en rådgiver fra et forskningsmiljø hjelper bedrifter med utfordringer som kan løses ved mindre forsknings og utviklingsprosjekter. Han fikk koblet på Bioforsk og nå er Bredli i gang med nøye loggføring av bryggeprosessen. I tillegg tar han stikkprøver som fryses ned og skal sendes til Bioforsk for analyse.

-Det er blant annet interessant å få vite om den kjemiske sammensetningen av sevja endres i løpet av tappeperioden og om det har betydning for det ølet skal brygges. Det er også viktig å få analysert om ølet endrer seg over tid etter at det er laget, oppsummerer Bredli.

Resultatene skal bidra til innovasjon i produksjonen, øke verdiskapningen og utvikle Ruten Fjellstue som reiselivsprodukt. –Jeg begynner å nærme meg en slags fast oppskrift nå, sier verten fornøyd. I tillegg kan kunnskapen han tilegner seg nå gjøre vertskapet enda flinkere til å formidle historier om stedet og produktet.

På slutten av sommeren fyller Bredli årgangsølet 2015 på flaske. Forskningsprosjektet som skal øke kunnskapen løper til slutten av året.

Bjørkøl

Innlandets grønne gull

Grunn til optimisme for Innlandets grønne gull

Skogbruk: På Østerdalskonferansen i Elverum samles denne uken skog og trebransjen. Her blir temaene
innovasjon, utvikling og verdien av «Innlandets grønne gull».

Les mer

Søknadsskole

Det regionale virkemiddelapparatet i Innlandet; Regionansvarlig for Forskningsrådet, Regionale Forskningsfond (RFF) og Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) inviterer til søknadsskole!

Vi har laget en felles modul for både bedrifter og forskningsinstitusjoner, før vi deler det opp og blir mer spesifikke på hvordan skrive søknaden i de neste modulene.

Vi tror dette kan være nyttig for mange – og forhåpentligvis generer flere prosjekter og bidra til å gjøre det regionale virkemiddelapparatet lettere tilgjengelig!

Meld deg på og spre gjerne i nettverket ditt!

Invitasjon søknadsskole høst 2014

Midler til skog- og trenæringen!

Regionale forskningsfond Innlandet lyser ut 3 millioner kroner til regionale bedriftsprosjekter innen tema Skog og tre!

Utlysningen må ses i sammenheng med Strategi for skog- og tresektoren I Hedmark og Oppland. Av den framgår bl.a. at «I et lengre perspektiv må det legges til rette for utvikling av høyteknologisk treforedling og trebruk gjennom en systematisk offensiv satsing på forsknings- og utviklingstiltak. I tillegg er det viktig å utløse synergier gjennom tverrfaglig samarbeid innen forsknings- og kompetansemiljøer og etablering av næringsklynger». Denne utlysningen er et virkemiddel for å følge opp strategien.

Søknadsfrist 15. oktober 2014 kl. 13.00.

Utlysningen skal stimulere til ny kunnskap om hvordan tre og treprodukter kan anvendes, bearbeides eller prosesseres på nye eller forbedrede måter.

Bedrifter eller FoU-miljø på vegne av bedrifter kan søke.

Informasjon om utlysningen finner du her