“Lønnsomme opplevelser – med kunnskap som grunnlag!”

Den tredje «Honnekonferansen» om FoU for bedrifter innen reiseliv og opplevelser arrangeres i år 22. mai.

Deltakerne på konferansen vil få høre hvordan andre bedrifter har brukt FoU for å utvikle seg, og få kjennskap til virkemidler som kan brukes for å skaffe kompetanse og finansiering. Et annet tema er hvilke muligheter trendene i markedet gir reiselivet og opplevelsesnæringene i Innlandet, hvilke komparative fortrinn vi har, og hvordan disse kan utnyttes. 

Innledere fra nord er invitert: Ann-Heidi Hansen som var forsker i programmet «Opplevelser i nord» vil fortelle om dette, sammen med direktør for Thon Hotel Lofoten i Svolvær, Erik Tharaldsen. På slutten av dagen vil Høgskolen i Hedmark og bedriften Sarepta Studio ha et case der en opplevelsesbedrift bruker kompetanse fra spill- og animasjonsbedrifter og FoU-miljøer. Forskerne i Reiselivssenteret og VRI Innlandet (Høgskolene i Lillehammer og Hedmark, Østlandsforskning og Norsk institutt for naturforskning) har stand og er tilgjengelige for spørsmål, ‘konsultasjoner’ og diskusjoner.

Dere kan lese mer om programmet og konferansen her.

 

Vil ha mere forskning

Fylkesutvalget vil ha mer forskning i Oppland, og legger penger på bordet for å bli med videre i det nasjonale forskningsprogrammet VRI. Søknadsfristen for neste VRI-periode er 4. september 2013.

Les mer om saken på Oppland fylkeskommune sine hjemmesider.

FoU-strategi 2013-16

Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved sosioøkonomiske variable, næringsliv, FoU virksomhet og kompetansenivå. Det er derfor tradisjon for at fylkene har satset sammen for å få til en felles utvikling i regionen.

Noen eksempler på dette er omstillingsprosjekt, forsøk på etablering av et Innlandsuniversitet, VRI (Virkemiddel for regional forskning, utvikling og innovasjon) og RFF Innlandet (Regionalt forskningsfond for Hedmark og Oppland). Les mer om FoU-strategien her.