Stokstadseter Biolab for store og små forskere

Blir smartere på setra! Forskere fra NINA og Gammel Kleppe gård i Vågå skal nå i gang med å utvikle Stokstad Biolab. Her skal store og små besøkere kunne forske, kartlegge og følge sitt forskningsprosjekt over tid. Prosjektet er fortsatt i oppstartsfase, men ideene strekker seg fra registrering av fugler i hekkeperioden, vannprøver og analysering av livet i vann, dokumentere gjengroing, se på insekter og geologi.

-Det handler om å danne grunnlaget for naturopplevelser og naturforundring, sier initiativtaker Dag Lindvig. -Det blir viktig å bruke naturen rundt setra og forskningen skal være for alle aldersgrupper og naturvitenskapelig.

Prosjektet får støtte fra VRI Innlandet, og er et resultat av kompetansemegling gjennomført av Østlandsforskning.

Bakgrunn

Gammel Kleppe gård har 15 bygninger fra 1600- og 1700-tallet som de siste 25 årene er blitt restaurert. Vertskapet er nå i gang med å restaurere nærliggende Stokstad gård. Stokstad har en gammel seter med 5 bygninger i Bøneslia, og det er her Biolabben skal foregå. –Setra ligger i heimfjellet, mellom dalen og nasjonalparkene og det er her vi ønsker å skape et sted for formidling og undervisning, sier Lindvig.

Verdiskapningen ligger i at Kleppe kan tilby en totalopplevelse som inkluderer utstyr for undersøkelse, veiledning, mat og opphold på stedet og i felten. Etter gjestene har reist hjem skal de kunne følge med på forskningsresultatene sine på hjemmesiden til Stokstadseter Biolab. Hva har andre som har gjort den samme undersøkelse funnet ut? Har eggene klekket? Hvordan går det med fisken som ble analysert?

gammel stokstadseter

Gammelt bilde av Stokstadseter da det var i bruk som seter til gården Stokstad i Vågå, ca. 1930. Bilde: Dag Lindvig.

Norsk Institutt for Naturforskning er en del av Senter for reiselivsforskning og har kunnskap innen de reiselivsmessige sider av prosjektet.

I august skal de involverte på befaring på setra og begynne å utvikle produktet. De første testpersoner forventes å kunne innta Biolabben i høst.

Skaper en destinasjonsforum

VRI Innlandet Reiseliv har invitert alle destinasjonsselskapene i Hedmark og Oppland til å delta i prosjektet «benchlearning».  I en serie workshops ledet av forskere fra Østlandsforskning, HiHM og HiL skal det skapes en felles læringsarena for representantene for destinasjonsselskaper.

I 2015 ble det som en del av VRI-reiseliv gjennomført en benchmarking for destinasjoner i Innlandet, Norge og utlandet. Dette er publisert i to rapporter: ØF-rapport 12/2015 og ØF-notat 08/2015. Disse rapportene omfatter en sammenligning av hvordan destinasjonene utvikler seg på ulike indikatorer (sysselsetting, gjestedøgn, verdiskaping ol.), såkalt «performance benchmarking».

Det neste steget i et slikt arbeid er såkalt «benchlearning», dvs å lære av andre destinasjoner. Hvordan arbeider de for å oppnå de resultatene de gjør?  I prosess med destinasjonsselskapene i Hedmark og Oppland er det i år planlagt fire workshops i Hamar og Lillehammer. Hovedtemaene på disse samlingene er:

  1. Destinasjonsselskapenes rolle,
  2. Arrangement,
  3. Samarbeid mellom reiselivsnæring/destinasjonsselskap og FoU,
  4. Videreutvikling av benchmarking i Innlandet.

-Vi håper at selskapene og FoU kan lære av hverandre og i tillegg diskutere forskningsresultatene, sier forsker og en av initiativtakere Kjell Overvåg. Hvis dette blir vellykket, kan det utvikle

seg til en slags destinasjonsforum.

Første workshop er planlagt i slutten av april.

Forskere inviterer destinasjonsselskapene i Oppland og Hedmark til en felles læringsarena i nytt VRI-prosjekt.

Forskere inviterer destinasjonsselskapene i Oppland og Hedmark til en felles læringsarena i nytt VRI-prosjekt.

Skriver Hjerkinns hestehistorie

Turister, pilegrimer og andre veifarende har funnet ly i Hjerkinn Fjellstue i 1200 år. Nå får reiselivsbedriften forskerhjelp for å kunne formidle historien.

-Vi merker at gjestene er interessert i stedets historie og at de identifiserer seg med personer fra før i tiden, sier Martin Hjerkind. Han er sammen med sin søster Anne Stine den 13. generasjon som driver Fjellstuen. Hjerkind har spesialisert seg på hesteturisme og tilbyr gjestene blant annet organiserte rideturer på Dovrefjell.

I tillegg til overnattingsbedriften har det i alle år vært gårdsdrift på Hjerkinn. Først med hest, men siden traktorens inntog på 50-tallet har gamle vogner, sleder og redskaper stått urørt på låven.

Etter en rydderunde fikk Martin ideen om å bruke disse gamle gjenstander i en utstilling.

-Redskapene forteller mye om fortiden, men vi trenger hjelp til å dokumentere og å finne en rød tråd. Vi ønsker et sted gjestene kan tusle rund og lære med om hestebasert jordbruk og hestebasert transport.

Historiker

Martin snakket med flere om planene og ble etter hvert kontaktet av kompetansemegler Hans Olav Bråtå fra VRI Innlandet, Forskningsrådets satsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Han koblet på historiker Eivind Merok i Østlandsforskning.

Etter at Merok og Martin satt seg sammen, ble det rask tydelig at historien rundt Hjerkinn Fjellstuen er så rik at de kan få til mer enn et museum på låven. Det kom fort opp mange ideer utenom hestehistorien.

Stedet er for eksempel viktig i norsk transporthistorie i forbindelse med utbyggingen av Dovrebanen tidlig på 1900-tallet. Martins oldefar, Johan Hjerkind, spilte en rolle her og det finnes en del materiale i form av bilder. -Han er absolutt interessant å bruke til formidling, sier Merok.

Forskeren ser for seg at Martin får noen konkrete historier og personer han kan utvikle sin reiselivsprodukt rundt. I tillegg til historien om oldefaren tenker han på internasjonale vitenskapsmenn som forsket i området på 1800-tallet.

-Vi vet at mange vitenskapsmenn besøkte Dovrefjell for å studere natur og menneskeliv, forteller Merok. Han mener at disse vitenskapsmennene har etterlatt seg mye interessant å ta tak i. Martin er nok enig: -Det vil være fint å kunne fortelle om dem og om stedets historie og særegne natur når jeg holder guidede turer på hesteryggen.

Snart kan guiden på rideturen fortelle mer om transporthistorien på Dovrefjell. Bilde: Hjerkinn Fjellstuen

Snart kan guiden på rideturen fortelle mer om transporthistorien på Dovrefjell. Bilde: Hjerkinn Fjellstuen

I tillegg skal en av vognene fra låven få en skikkelig gjennomgang. Hvor er den fra, hvordan er den laget, hva ble den brukt til og i hvilke sammenheng? Når dette er dokumentert skal vogna kunne fortelle historien om moderne turisme som inntok området for cirka 150 år siden.

Martin tror at prosjektet er viktig for utvikling av sin attraksjon.  -Jeg vil jo gi gjestene en helhetsopplevelse.

Bakgrunn:

Prosjektet er bevilget fra Norges forskningsråd som en del av Kompetansemegling Innlandet. Dette er en del av satsingen innen Virkemiddel for regional FoU og Innovasjon (VRI). Ta kontakt med kompetansemegler innenfor reiseliv, Hans Olav Bråtå.    

Faktaboks:

  • Hjerkinn Fjellstua ble etablert av kong Øystein Magnusson (1103-1123).
  • Prosjektet ‘Hjerkin Fjellstue- en dokumentasjon og analyse av fjellstua sin rolle i transporthistorie’ skal dokumentere historien fra 1800 og framover.
  • Historien skal gi Hjerkinn Fjellstuen grunnlag til utvikling og på sikt bidra til verdiskapning innen reiseliv på Dovrefjell generelt.

Les Avisa GD sin artikkel om prosjektet her. 

Sjusjøen får forskerhjelp

Hvordan kan Destinasjon Sjusjøen bli bedre på salg og markedsføring? Hva hindrer og hva fremmer en profesjonalisering? Nå får Sjusjøen forskerhjelp for å finne ut mer om dette.

Sjusjøen er ett av Norges mest kjente og populære feriesteder og er en del av Norges største hytteområde.  Destinasjonen merker imidlertid økende konkurranse fra andre store destinasjoner i Norge. Samtidig ligger det trolig et stort potensiale for økt verdiskaping som bedriftene kan utnytte ved å bli mer profesjonelle på salg og markedsføring.

Destinasjon Sjusjøen har fått bevilget 120 000 kroner til et forskningsprosjekt for å analysere salg og markedsføring hos bedriftene på Sjusjøen. Det er Førsteamanuensis Randi Bredvold fra Høgskolen i Lillehammer som skal undersøke dette sammen med destinasjonen.

Prosjektet er bevilget fra Norges Forskningsråd som en del av Kompetansemegling Innlandet. Dette er en del av satsingen innen Virkemiddel for regional FoU og Innovasjon (VRI). Ønsker du å vite mer om kompetansemegling innen reiselivsnæringen, ta kontakt med forsker Hans Olav Bråtå ved Østlandsforskning.

Fotot: destinasjon sjusjøen

Fotot: destinasjon sjusjøen

Benchmarking Reiseliv Innlandet er ferdig

I forbindelse med VRI-prosjektet ‘Benchmarking reiseliv Innlandet’ har Østlandsforskning gjort en såkalt ‘performance benchmark’ av reiselivet i Innlandet, og sammenliknet destinasjonene i området med andre relevante destinasjoner.

Statistikken viser at Innlandets reiselivsdestinasjoner øker i antall fritidsboliger, verdiskapning og heisomsetning. Videre har sysselsettingen og detaljhandelen har holdt seg stabil, mens Innlandet – sammenliknet med benchpartnerdestinasjonene i Norge – har en nedgang i antall overnattinger.

Benchmarkingen tar for seg Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Trysil, Lillehammer-, Gjøvik-, Hamar- og Elverumsregionene og sammenlikner dem med tre andre norske destinasjoner (Hallingdal, Voss og Kristiansand) og tre utenlandske (Åre, Innsbruck og Whistler).  Resultatene er basert på offisielle tall fra perioden 2009-2013/14.

Prosjektleder Birgitta Ericsson ser på benchmarkingsrapporten som første steg i et prosjekt som kan hjelpe destinasjonene å bli bedre: -Her blir statistikken brukt for å identifisere forskjeller. Det neste er ‘bench learning’, der vi analyserer konkurrentene og lærer av dem.

Planen er å sette i gang neste fase i 2016.figur benchmarking

Ericsson understreker at det er mange svakheter i datamaterialet som kompliserer bildet: -For eksempel har Trysilfjellet Alpin og Hemsedal Skisenter blitt fusjonert, noe som fører til at verdiskapningen for både Hemsedal og Trysil blir registrert på Trysil.

Resultatene av benchmarkingen blir lagt fram i to deler, en hovedrapport som går i dybden og et særtrykk som tar for seg hovedresultatene på ni indikatorer som for eksempel antall sysselsatte, gjestedøgn og heisomsetning.

VRI Innlandet reiselivs mulighets konferanse 22.10.15

Tor Rullestad, næringssjef, ønsket velkommen til Ringsaker.

Monica Breiby, førsteamanuensis på Høgskolen i Lillehammer, holdt foredrag om den aktiv sansende turist.

Martin Rønningen, prosjektleder i VRI, presenterte mulighetene i VRI Reiseliv.

Else Braseth fra Atlungstad Brenneri fortalte om brenneriets erfaring med VRI.

Elisabeth Frydenlund fra Forskningsrådet presenterte mulighetene i Skattefunn.

Dag Olav Koppervik fra Innovasjon Norge Hedmark fortalte om utviklingsprosjekt for naturbaserte opplevelsesprodukter i Hedmark

Christian Hedløv Engh, direktør i Innovasjon Norge Innlandet, presenterte tjenestetilbudet til reiselivet.

Martine Hårstad fra Visit Jotunheimen presenterte prosjektet bedriftsnettverk Sognefjellet.

Ole Christian Tilset fra Hedmark kunnskapspark lå fram ‘hvordan ta vare på kundene‘ – et bedriftsprosjektet for Simenstads gård.

Trender i Reiselivet

Forskningsresultater fra prosjektet Trender i Reiselivet, finansiert av Regionalt Forskningsfond, ble presentert på VRI mulighetskonferansen 22 oktober.

Martin Rønningen introduserte prosjektets formål:

– Utvikle forskningsbasert kunnskap om reiselivet og trender i innlandets reiseliv

a) Mønstre og tendenser i forbrukeratferd av betydning for innlandets reiseliv

b) Hvordan innlandets reiseliv oppfattes av internasjonale turoperatører, og hvordan kan reiselivsnæringen respondere på dette?

c) Hvordan offentlige virkemidler påvirker utviklingen av innlandets reiseliv.

– Etablere et Senter for Reiselivsforskning i Innlandet:

presentasjon SRF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rønningen spurte så: hva trekker vinterturister til Norge og Lillehammer?

Hans Holmengen holdt et innlegg om destinasjonsutviklingen for Lillehammer 2008-2012

Gudbrand Lien fortalte om snøfrelste gjenbesøkende.

Oddgeir Andersen presenterte hvordan offentlige virkemidler påvirker utviklingen av reiselivet i Innlandet.

mens Birgitta  Ericsson presenterte utenlandske turoperatørens oppfatninger av Innlandet

Konferanse ‘Enda bedre opplevelser’

Hva kan forskningen bidra med for å utvikle reiselivsbedrifter i Hedmark og Oppland? Hvordan kan virkemidlene innen forskning og utvikling (FoU) brukes?

Disse spørsmål står sentrale på Reiselivskonferanse ‘Enda bedre opplevelser’ som arrangeres i Ringsaker den 22.oktober. Arrangøren er VRI Innlandet Reiseliv, Forskningsrådets satsing på Virkemiddel for regional FoU og innovasjon.

Se programmet til VRI_konferansen_2015 .

Bjørkeøl- et eksempel på det VRI kan bidra med

Arthur Bredli går rundt i bjørkeskogen i Espedalen og borrer hull i trærne. Han setter en slange i hullet og lar sevjen piple i kannen. Hjemme på Espedalen Fjellbryggeri, som er en del av Ruten Fjellstue, ligger det 400 liter bjørkesevje i fryseren. Klar for å bruke til ølproduksjonen. Øl skal ha en smak av området det blir brygget i, mender Bredli. Til å videreutvikle dette får han nå hjelp fra en forsker, finansiert av VRI Innlandet.

Han har nemlig brukt bjørkesevje i årevis, men ønsker å lære mer om virkningen og innholdet.

–Dette ølet er vårt flaggskip, så jeg vil vite mest mulig om det, begrunner Bredli. I tillegg til bjørkesevjen bruker han de lokale urtene ryllik og mjødurt til erstatning for humle i signaturølet. Maltøl basert på bjørkesevje og den type urter og resept er ikke kjent fra andre bryggerier i Norge. Mange tar omveien til fjellstua for å smake på hans brygg, som bare serveres her.

–Øl er et tilleggsprodukt som utvikler turistbedriften, det gjør at vi skiller oss ut. Og bjørkeprodukter er fine suvenirer, forteller bryggeren. Sevjen brukes nemlig ikke bare i øl, men også til matlaging og sauser. Fjellstua planlegger å selge det som sirup i små flasker. Bruk av lokale råvarer, nærhet til natur og den lokale historien er en viktig del av bedriftens tilbud og profilering.

Bredli har erfaring med å ha forskere rundt seg. Bryggeren og ølet er med i prosjektet ‘NORSKØL, Norsk malt, humle og urter – smaken av norsk øl’ i regi av Bioforsk. Han er også informant i Fjelløl-prosjektet, der Østlandsforskning og Bioforsk undersøker gamle bryggemåter og øltradisjoner i norske fjellområder.

I et av disse intervjuene fortalte Bredli forsker i Østlandsforskning Hans Olav Bråtå om ønsket sitt om mer kunnskap rundt råvarene. Bråtå informerte Bredli om mulighetene innenfor såkalt kompetansemegling, der en rådgiver fra et forskningsmiljø hjelper bedrifter med utfordringer som kan løses ved mindre forsknings og utviklingsprosjekter. Han fikk koblet på Bioforsk og nå er Bredli i gang med nøye loggføring av bryggeprosessen. I tillegg tar han stikkprøver som fryses ned og skal sendes til Bioforsk for analyse.

-Det er blant annet interessant å få vite om den kjemiske sammensetningen av sevja endres i løpet av tappeperioden og om det har betydning for det ølet skal brygges. Det er også viktig å få analysert om ølet endrer seg over tid etter at det er laget, oppsummerer Bredli.

Resultatene skal bidra til innovasjon i produksjonen, øke verdiskapningen og utvikle Ruten Fjellstue som reiselivsprodukt. –Jeg begynner å nærme meg en slags fast oppskrift nå, sier verten fornøyd. I tillegg kan kunnskapen han tilegner seg nå gjøre vertskapet enda flinkere til å formidle historier om stedet og produktet.

På slutten av sommeren fyller Bredli årgangsølet 2015 på flaske. Forskningsprosjektet som skal øke kunnskapen løper til slutten av året.

Bjørkøl