Forskere på tur med VRI-veteraner

Prosjektleder i VRI3 Innlandet, Per Olav Lund, og delprosjektleder bioøkonomi, Merethe Lerfald, har denne uke vært på tur med to veteraner i kompetansemegling, Leif Estensen (VRI Innlandet) og Terje Bakken (VRI Trøndelag). Estensen og Bakken har tilsammen over 50 års erfaring med kompetansemegling og har vært med i VRI siden starten i 2007.

-Kompetansemeglerne har et bredt nettverk og disse besøkene er veldig nyttige, de gir oss innsikt i og mulighet for å bygge relasjoner med relevante kompetansemiljø, også med tanken på bioøkonomistrategien som vi skal være med på å utvikle for Hedmark og Oppland, sier forsker Merethe Lerfald.

På turneen besøkte forskerne Sintef Byggforsk, Sintef Materialer og Kjemi og Norsk Treteknisk Institutt i Oslo.

 

besøk sintef material kjemi

Besøk Sintef Material og Kjemi. Bilde: Merethe Lerfald

BEsøk Sintef Byggforsk

Kompetansemeglere på turné. Et lærerikt besøk hos Sintef Byggforsk. Bilde: Merethe Lerfald

Vellykket skogdag 2015

Det var en fin dag da Allbio samlet seg hos Stora Enso og Johansen Skogsdrift. skogdag2015.1

Trond Johansen, Johansen skogsdrift og Arild Lindberget forteller om Hera-terminalen, som er Johansen Skogsdrift bioenergiterminal.

skogdag2015.2

Trond Johansen og Arild Lindberget foran innendørslagringa av flis som skal brukes i vinter.

Begge bilder: Bengt Gunnar Hillring

Innlandets grønne gull

Grunn til optimisme for Innlandets grønne gull

Skogbruk: På Østerdalskonferansen i Elverum samles denne uken skog og trebransjen. Her blir temaene
innovasjon, utvikling og verdien av «Innlandets grønne gull».

Les mer

Midler til skog- og trenæringen!

Regionale forskningsfond Innlandet lyser ut 3 millioner kroner til regionale bedriftsprosjekter innen tema Skog og tre!

Utlysningen må ses i sammenheng med Strategi for skog- og tresektoren I Hedmark og Oppland. Av den framgår bl.a. at «I et lengre perspektiv må det legges til rette for utvikling av høyteknologisk treforedling og trebruk gjennom en systematisk offensiv satsing på forsknings- og utviklingstiltak. I tillegg er det viktig å utløse synergier gjennom tverrfaglig samarbeid innen forsknings- og kompetansemiljøer og etablering av næringsklynger». Denne utlysningen er et virkemiddel for å følge opp strategien.

Søknadsfrist 15. oktober 2014 kl. 13.00.

Utlysningen skal stimulere til ny kunnskap om hvordan tre og treprodukter kan anvendes, bearbeides eller prosesseres på nye eller forbedrede måter.

Bedrifter eller FoU-miljø på vegne av bedrifter kan søke.

Informasjon om utlysningen finner du her