Innlandets grønne gull

Grunn til optimisme for Innlandets grønne gull

Skogbruk: På Østerdalskonferansen i Elverum samles denne uken skog og trebransjen. Her blir temaene
innovasjon, utvikling og verdien av «Innlandets grønne gull».

Les mer

Søknadsskole

Det regionale virkemiddelapparatet i Innlandet; Regionansvarlig for Forskningsrådet, Regionale Forskningsfond (RFF) og Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) inviterer til søknadsskole!

Vi har laget en felles modul for både bedrifter og forskningsinstitusjoner, før vi deler det opp og blir mer spesifikke på hvordan skrive søknaden i de neste modulene.

Vi tror dette kan være nyttig for mange – og forhåpentligvis generer flere prosjekter og bidra til å gjøre det regionale virkemiddelapparatet lettere tilgjengelig!

Meld deg på og spre gjerne i nettverket ditt!

Invitasjon søknadsskole høst 2014

Midler til skog- og trenæringen!

Regionale forskningsfond Innlandet lyser ut 3 millioner kroner til regionale bedriftsprosjekter innen tema Skog og tre!

Utlysningen må ses i sammenheng med Strategi for skog- og tresektoren I Hedmark og Oppland. Av den framgår bl.a. at «I et lengre perspektiv må det legges til rette for utvikling av høyteknologisk treforedling og trebruk gjennom en systematisk offensiv satsing på forsknings- og utviklingstiltak. I tillegg er det viktig å utløse synergier gjennom tverrfaglig samarbeid innen forsknings- og kompetansemiljøer og etablering av næringsklynger». Denne utlysningen er et virkemiddel for å følge opp strategien.

Søknadsfrist 15. oktober 2014 kl. 13.00.

Utlysningen skal stimulere til ny kunnskap om hvordan tre og treprodukter kan anvendes, bearbeides eller prosesseres på nye eller forbedrede måter.

Bedrifter eller FoU-miljø på vegne av bedrifter kan søke.

Informasjon om utlysningen finner du her