Benchmarking Reiseliv Innlandet er ferdig

I forbindelse med VRI-prosjektet ‘Benchmarking reiseliv Innlandet’ har Østlandsforskning gjort en såkalt ‘performance benchmark’ av reiselivet i Innlandet, og sammenliknet destinasjonene i området med andre relevante destinasjoner.

Statistikken viser at Innlandets reiselivsdestinasjoner øker i antall fritidsboliger, verdiskapning og heisomsetning. Videre har sysselsettingen og detaljhandelen har holdt seg stabil, mens Innlandet – sammenliknet med benchpartnerdestinasjonene i Norge – har en nedgang i antall overnattinger.

Benchmarkingen tar for seg Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Trysil, Lillehammer-, Gjøvik-, Hamar- og Elverumsregionene og sammenlikner dem med tre andre norske destinasjoner (Hallingdal, Voss og Kristiansand) og tre utenlandske (Åre, Innsbruck og Whistler).  Resultatene er basert på offisielle tall fra perioden 2009-2013/14.

Prosjektleder Birgitta Ericsson ser på benchmarkingsrapporten som første steg i et prosjekt som kan hjelpe destinasjonene å bli bedre: -Her blir statistikken brukt for å identifisere forskjeller. Det neste er ‘bench learning’, der vi analyserer konkurrentene og lærer av dem.

Planen er å sette i gang neste fase i 2016.figur benchmarking

Ericsson understreker at det er mange svakheter i datamaterialet som kompliserer bildet: -For eksempel har Trysilfjellet Alpin og Hemsedal Skisenter blitt fusjonert, noe som fører til at verdiskapningen for både Hemsedal og Trysil blir registrert på Trysil.

Resultatene av benchmarkingen blir lagt fram i to deler, en hovedrapport som går i dybden og et særtrykk som tar for seg hovedresultatene på ni indikatorer som for eksempel antall sysselsatte, gjestedøgn og heisomsetning.