Rekord-deltakelse på årets store VRI-konferanse

160 mennesker fra hele landet møttes på Lillehammer for å diskutere innovasjon og utveksle erfaringer fra VRI-programmet. Les mer her.

Her kan du laste ned presentasjonene fra årets konferanse.