Trender i Reiselivet

Forskningsresultater fra prosjektet Trender i Reiselivet, finansiert av Regionalt Forskningsfond, ble presentert på VRI mulighetskonferansen 22 oktober.

Martin Rønningen introduserte prosjektets formål:

– Utvikle forskningsbasert kunnskap om reiselivet og trender i innlandets reiseliv

a) Mønstre og tendenser i forbrukeratferd av betydning for innlandets reiseliv

b) Hvordan innlandets reiseliv oppfattes av internasjonale turoperatører, og hvordan kan reiselivsnæringen respondere på dette?

c) Hvordan offentlige virkemidler påvirker utviklingen av innlandets reiseliv.

– Etablere et Senter for Reiselivsforskning i Innlandet:

presentasjon SRF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rønningen spurte så: hva trekker vinterturister til Norge og Lillehammer?

Hans Holmengen holdt et innlegg om destinasjonsutviklingen for Lillehammer 2008-2012

Gudbrand Lien fortalte om snøfrelste gjenbesøkende.

Oddgeir Andersen presenterte hvordan offentlige virkemidler påvirker utviklingen av reiselivet i Innlandet.

mens Birgitta  Ericsson presenterte utenlandske turoperatørens oppfatninger av Innlandet