Vellykket skogdag 2015

Det var en fin dag da Allbio samlet seg hos Stora Enso og Johansen Skogsdrift. skogdag2015.1

Trond Johansen, Johansen skogsdrift og Arild Lindberget forteller om Hera-terminalen, som er Johansen Skogsdrift bioenergiterminal.

skogdag2015.2

Trond Johansen og Arild Lindberget foran innendørslagringa av flis som skal brukes i vinter.

Begge bilder: Bengt Gunnar Hillring