Søknadsskole

Det regionale virkemiddelapparatet i Innlandet; Regionansvarlig for Forskningsrådet, Regionale Forskningsfond (RFF) og Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) inviterer til søknadsskole!

Vi har laget en felles modul for både bedrifter og forskningsinstitusjoner, før vi deler det opp og blir mer spesifikke på hvordan skrive søknaden i de neste modulene.

Vi tror dette kan være nyttig for mange – og forhåpentligvis generer flere prosjekter og bidra til å gjøre det regionale virkemiddelapparatet lettere tilgjengelig!

Meld deg på og spre gjerne i nettverket ditt!

Invitasjon søknadsskole høst 2014