Midler til skog- og trenæringen!

Regionale forskningsfond Innlandet lyser ut 3 millioner kroner til regionale bedriftsprosjekter innen tema Skog og tre!

Utlysningen må ses i sammenheng med Strategi for skog- og tresektoren I Hedmark og Oppland. Av den framgår bl.a. at «I et lengre perspektiv må det legges til rette for utvikling av høyteknologisk treforedling og trebruk gjennom en systematisk offensiv satsing på forsknings- og utviklingstiltak. I tillegg er det viktig å utløse synergier gjennom tverrfaglig samarbeid innen forsknings- og kompetansemiljøer og etablering av næringsklynger». Denne utlysningen er et virkemiddel for å følge opp strategien.

Søknadsfrist 15. oktober 2014 kl. 13.00.

Utlysningen skal stimulere til ny kunnskap om hvordan tre og treprodukter kan anvendes, bearbeides eller prosesseres på nye eller forbedrede måter.

Bedrifter eller FoU-miljø på vegne av bedrifter kan søke.

Informasjon om utlysningen finner du her