VRI prosjekt bidrar til utvikling

Opplandske rørsystemer

Kompetansemegler fra VRI Innlandet fant FoU-samarbeidspartner til bedrift som ville utvikle nytt og energisparende system for frostsikring av vann- og avløpsrør.

Les mer på forskningsradet.no