Vil ha mere forskning

Fylkesutvalget vil ha mer forskning i Oppland, og legger penger på bordet for å bli med videre i det nasjonale forskningsprogrammet VRI. Søknadsfristen for neste VRI-periode er 4. september 2013.

Les mer om saken på Oppland fylkeskommune sine hjemmesider.